PCB相关

 1. 主题
 2. 作者
 3. 回复/阅读
 4. 最新回复
 • 关于铝基板的疑问
  1***8A
  Mon Sep 20 12:27:41 CST 2021
  1
  73
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 13:42
 • 拼版尺寸有什么具体要求?
  1***8A
  Mon Sep 20 12:22:42 CST 2021
  1
  47
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 13:47
 • PCB文件上转后, 为什么没有洞? 当前回复有图片
  2***3A
  Mon Sep 20 11:41:08 CST 2021
  1
  62
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 13:55
 • 为什么看不到之前下的PCB订单列表??
  9***8A
  Mon Sep 20 10:43:26 CST 2021
  1
  6
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 13:56
 • 边框 到底是画禁止布线层还是机械层
  6***1G
  Mon Sep 20 08:42:15 CST 2021
  8
  23
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 13:58
 • 过流
  3***4A
  Sun Sep 19 22:46:44 CST 2021
  0
  13
  暂无回复
 • 如何选择给PCB金手指“沉金”,而非金手指部分仍采用“镀锡”
  1***0A
  Sun Sep 19 19:10:56 CST 2021
  1
  13
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 14:04
 • 请问支持6层板打样吗?
  2***5A
  Sun Sep 19 17:12:56 CST 2021
  1
  8
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 14:09
 • 在线设计
  1***0A
  Sun Sep 19 17:04:45 CST 2021
  1
  4
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 14:12
 • PCB的最小长宽尺寸是多少?
  6***7Z
  Sun Sep 19 15:27:10 CST 2021
  1
  13
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 16:09
 • 使用Gerber文件丝印盖住焊盘,实际生产会挖掉丝印吗
  4***7W
  Sun Sep 19 09:58:59 CST 2021
  1
  7
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-20 14:17
 • NGFF(m.2)接口处倒角如何标注? 当前回复有图片
  1***5Z
  Sat Sep 18 16:10:42 CST 2021
  3
  190
  刘**(5***6)
  2021-09-20 18:08
 • 在线pcb订单图纸可以用gerber文件吗?
  3***5A
  Sat Sep 18 15:55:46 CST 2021
  2
  114
  刘**(5***6)
  2021-09-20 12:31
 • 在线pcb订单图纸可以用gerber文件吗?
  3***5A
  Sat Sep 18 15:55:38 CST 2021
  1
  39
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-18 17:54
 • PCB板上焊盘尺寸
  3***4W
  Sat Sep 18 15:23:29 CST 2021
  1
  28
  官方工作人员(5***05G)
  2021-09-18 17:50
加载失败
X